←Prev   al-Insan (Man) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

76:1  Hal ata AAala al-insani heenun mina alddahri lam yakun shay-an mathkooran
76:2  Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtaleehi fajaAAalnahu sameeAAan baseeran
76:3  Inna hadaynahu alssabeela imma shakiran wa-imma kafooran
76:4  Inna aAAtadna lilkafireena salasila waaghlalan wasaAAeeran
76:5  Inna al-abrara yashraboona min ka/sin kana mizajuha kafooran
76:6  AAaynan yashrabu biha AAibadu Allahi yufajjiroonaha tafjeeran
76:7  Yoofoona bialnnathri wayakhafoona yawman kana sharruhu mustateeran
76:8  WayutAAimona alttaAAama AAala hubbihi miskeenan wayateeman waaseeran
76:9  Innama nutAAimukum liwajhi Allahi la nureedu minkum jazaan wala shukooran
76:10  Inna nakhafu min rabbina yawman AAaboosan qamtareeran
76:11  Fawaqahumu Allahu sharra thalika alyawmi walaqqahum nadratan wasurooran
76:12  Wajazahum bima sabaroo jannatan wahareeran
76:13  Muttaki-eena feeha AAala al-ara-iki la yarawna feeha shamsan wala zamhareeran
76:14  Wadaniyatan AAalayhim thilaluha wathullilat qutoofuha tathleelan
76:15  Wayutafu AAalayhim bi-aniyatin min fiddatin waakwabin kanat qawareera
76:16  Qawareera min fiddatin qaddarooha taqdeeran
76:17  Wayusqawna feeha ka/san kana mizajuha zanjabeelan
76:18  AAaynan feeha tusamma salsabeelan
76:19  Wayatoofu AAalayhim wildanun mukhalladoona itha raaytahum hasibtahum lu/lu-an manthooran
76:20  Wa-itha raayta thamma raayta naAAeeman wamulkan kabeeran
76:21  AAaliyahum thiyabu sundusin khudrun wa-istabraqun wahulloo asawira min fiddatin wasaqahum rabbuhum sharaban tahooran
76:22  Inna hatha kana lakum jazaan wakana saAAyukum mashkooran
76:23  Inna nahnu nazzalna AAalayka alqur-ana tanzeelan
76:24  Faisbir lihukmi rabbika wala tutiAA minhum athiman aw kafooran
76:25  Waothkuri isma rabbika bukratan waaseelan
76:26  Wamina allayli faosjud lahu wasabbihhu laylan taweelan
76:27  Inna haola-i yuhibboona alAAajilata wayatharoona waraahum yawman thaqeelan
76:28  Nahnu khalaqnahum washadadna asrahum wa-itha shi/na baddalna amthalahum tabdeelan
76:29  Inna hathihi tathkiratun faman shaa ittakhatha ila rabbihi sabeelan
76:30  Wama tashaoona illa an yashaa Allahu inna Allaha kana AAaleeman hakeeman
76:31  Yudkhilu man yashao fee rahmatihi waalththalimeena aAAadda lahum AAathaban aleeman