←Prev   Ayah Muhammad (Muhammad) 47:4   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
artık, bundan sonra olunca
fe izâ
karşılaştınız
lekîtumu
onlar
ellezîne
inkâr edenler, kâfir oldular
keferû
o zaman, derhal, hemen vurun
fe darbe
boyunlar
er rikâbi
olana kadar
hattâ
olduğu zaman
izâ
onları güçsüz, zayıf bıraktınız
eshantumû-hum
o zaman kuvvetli tutun, bağlayın
fe şuddû
bağlar
el vesâka
bundan sonra, artık, nihayet amma, ya veya, ister öyle ister böyle
fe immâ
ni’metlendirerek, lütfederek (bedelsiz)
mennen
sonra
ba’du
ve amma, ya veya, ister öyle ister böyle
ve immâ
fidye alarak (bedel karşılığı)
fidâen
olana kadar
hattâ
bırakana
tedaa
harp, savaş
el harbu
onun ağırlıkları (silâhlar, levazımatlar)
evzâre-hâ
işte bu
zalike
ve eğer, şâyet
ve lev
diler
yeşâu
Allah
allâhu
elbette intikam alırdı
le intasara
onlardan
min-hum
ve lâkin, fakat
ve lâkin
imtihan etmek için
li yebluve
sizin bir kısmınız
ba’da-kum
bir kısmınız ile
bi ba’din
ve onlar
ve ellezîne
öldürüldüler
kutilû
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
o taktirde, o zaman yok, değil
fe len
boşa çıkarılır
yudille
onların amelleri
a’mâle-hum
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı