←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:160   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve biz ayrı ayrı ayırdık onları
katta’nâ-hum
iki (12)
isnetey
on (12)
aşrete
sıbt (torun, nesil, kol, grup)
esbâtan
topluluk, ümmet
umemen
biz vahyettik
ve evhay-nâ
..ya, ile
ilâ
Musa’(ya)
mûsâ
o zaman
iz
ondan su istediği
isteskâ-hu
onun kavmi
kavmu-hu
yap
en
vur
ıdrıb
senin asan ile
bi asâ-ke
taş
el hacer
hemen fışkırdı
fe inbeceset
ondan
min-hu
iki (12)
isnetâ
on (12)
aşrete
pınar
aynen
oldu
kad
bildi
alime
bütün hepsi
kullu
insanlar
unâsin
onların içeceği yer
meşrebe-hum
ve biz gölgeledik
ve zallel-nâ
onların üzerine
aley-him
bulut
el gamame
ve indirdik
ve enzel-nâ
onların üzerine
aleyhim
kudret helvası
el menne
ve bıldırcın
ve es selvâ
yeyin
kulû
olanlardan
min
temiz, helâl
tayyibâti
şey(ler)
sizi rızıklandırdık
razaknâ-kum
ve yok, değil
ve mâ
bize zulmetdiler
zalemû-nâ
ve fakat
ve lâkin
oldular
kânû
kendi nefsleri
enfuse-hum
zulmediyorlar
yazlimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı