←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:259   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
veya
ev
o kimse gibi
ke ellezî
uğradı
merra
önünden
alâ
bir karyeye, beldeye, kasaba
karyetin
ve o
ve hiye
yıkık, çökmüş, haRabe halinde
hâviyetun
üzerine
alâ
çatıları
urûşi-hâ
dedi
kâle
nasıl
ennâ
diriltecek, diriltir
yuhyî
bu
hâzihi
Allah
allâhu
sonra
ba’de
onun ölümü
mevti-hâ
bunun üzerine, onu öldürdü
fe emâte-hu
Allah
allâhu
yüz
miete
yıl, sene
âmin
sonra
summe
onu diriltti
bease-hu
dedi
kâle
kaç, nice, ne kadar
kem
kaldın
lebiste
dedi
kâle
kaldım
lebistu
bir gün
yevmen
veya
ev
bir kısmı
ba’da
günün
yevmin
dedi, demiş
kâle
hayır, bilâkis
bel
kaldın
lebiste
yüz
miete
yıl, sene
âmin
o zaman, hemen, haydi bak
fenzur
ona
ilâ
yemeğine
taâmi-ke
ve içeceğin
ve şerâbi-ke
yok, değil
lem
bozuldu, kokuşdu
yetesenneh
ve bak
venzur
ona
ilâ
merkebine
hımâri-ke
ve seni kılmamız için
ve li nec’ale-ke
bir âyet, bir mucize, ibret, belge
âyeten
insanlara
li en nâsi
ve bak
ve unzur
ona
ilâ
kemiklere
el izâmi
nasıl
keyfe
onu inşa ediyoruz, birleştiriyoruz
nunşizu-hâ
sonra
summe
onu giydiriyoruz
neksû-hâ
et
lahmen
artık, böylece, olunca
fe lemmâ
beyan oldu, açıklandı
tebeyyene
onun için
lehu
dedi
kâle
ben biliyorum
a’lemu
….. olduğu
enne
Allah’ın
allâhe
üzere, üzerinde, … e
alâ
her
kulli
şey
şey’in
kaadir, kudret sahibi
kadîrun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı