←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:260   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bir zaman
ve iz
dedi, demiş
kâle
ibrâhîm
ibrâhîmu
Rabbim
Rabbî
bana göster
eri-nî
nasıl
keyfe
diriltiyorsun, hayy yapıyorsun,
tuhyi
ölüler
el mevtâ
dedi
kâle
yok, değil mi
e ve lem
inandın
tu’min
dedi
kâle
hayır, bilâkis, tam aksi (evet)
belâ
ve lâkin, fakat
ve lâkin
tatmin olması için
li yatmainne
benim kalbim
kalbî
dedi
kâle
öyleyse al, tut
fe huz
dört
erbeaten
dan
min
kuşlar(dan)
et tayri
böylece yönlendir onları
fe surhunne
sana doğru
ileyke
sonra
summe
kıl, yap, koy
ic’al
üzerine, … e
alâ
hepsi, her
kulli
dağ
cebelin
onlardan
min-hunne
bir parça
cuz’en
sonra
summe
onları çağır
id’u-hunne
sana gelirler, gelecekler
ye’tîne-ke
koşarak
sa’yen
ve bil
va’lem
….. olduğunu
enne
Allah’ın
allâhe
azîz, üstün
azîzun
hakim, hüküm sahibi
hakîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı