←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:258   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmaz mı, olmadı mı
e lem
gördünüz
tera
ona doğru
ilâ
o kimse, o
ellezî
tartıştı
hâcce
ibrâhîm
ibrâhîme
hakkında
Rabbi
rabbi-hi
Çünkü
en
ona vermesi
âtâ-hu
Allah
allâhu
mülk, meliklik, hükümdarlık
el mulke
o zaman
iz
demiş
kâle
ibrâhîm
ibrâhîmu
benim Rabbim
Rabbiye
ki o, o ki
ellezî
diriltir
yuhyî
ve öldürür
ve yumîtu
dedi
kâle
ben
ene
diriltirim
uhyî
ve öldürürüm
ve umîtu
dedi
kâle
ibrâhîm
ibrâhîmu
muhakkak ki o zaman, böylece
fe inne
Allah
allâhe
getirir
ye’tî
güneşi
bi eş şemsi
dan
mina
doğu(dan)
el maşrıkı
haydi getir
fe’ti
onu
bi-hâ
dan
min
batı(dan)
el magribi
o zaman şaşırdı kaldı, afalladı
fe buhite
o kimse, o
ellezî
inkâr etti
kefere
ve Allah
vallâhu
yok, değil
hidayet eder
yehdî
kavim, topluluk
el kavme
zalimler
ez zâlimîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı