←Prev   Ayn-Kef-Fi  Next→ 

ع ك ف
Ayn-Kef-Fi
Kökün genel değeri.
devamlı kalanlar, devamlı ikamet edenler, kendini vakfeden, bağlı olan, düşkün (tutkun) olan, itikâfta olanlar (çok ibadet etmek için), devamlı ibadet edenler (devamlı ibadet etti), kendini vakfeden, tüm vaktini veren, bağlanan, ibadet edenler, kulluk edenler, bekletilen, ve devamlı ibadet edenler, itikâfta, devamlı ibadet ediyorlar, Sırayla bir şey ayarlamak, ona sürekli ve sebat halinde saklamak veya sallamak, dikkatle devam etmek, bir şeyler dolaştırmak, ilerlemek / yaklaşmak, durmak / tutuklamak / sınırlamak, kendini secde etmek, kalmak / kalmak / ikamet etmektir, Sıkışmışlardı, sakin, I'tikaaf yapan kişiler, Gözaltına alındı, durduruldu.
   l-ʿākifu   (1)

22:25
Küfre sapanlar, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Hem sürekli içinde kalan hem dışarıdan gelen tüm insanlar için oluşturduğumuz Mescid-i Haram'dan da geri çeviriyorlar. Kim orada zulmederek haktan sapmak isterse, biz ona acıklı bir azabı tattıracağız.

   ʿākifan   (1)

20:97
Mûsa dedi: \"Defol, çünkü sen, hayatın boyunca 'Bana dokunmayın!' diyeceksin! Ve senin için asla kurtulamayacağın bir hesap zamanı da var. O başını bekleyip durduğun tanrına bir bak! Onu kesinlikle yakacağız, sonra da un-ufak edip denize dökeceğiz.\

   ʿākifūna   (2)

21:52
Babasına ve toplumuna şöyle demişti: \"Şu başına toplanıp durduğunuz heykeller de ne?\

2:187
Oruç gecesi kadınlarınıza cinsel yaklaşım size helal kılınmıştır. Onlar sizin için giysidir/eştir, siz de onlar için giysisiniz/eşsiniz. Allah sizin öz benliklerinize yazık etmekte olduğunuzu bilmiş, tövbelerinizi kabul edip sizi affetmiştir. Artık şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı şeyi arayın. Tan yerinin beyaz ipliği siyah ipliğinden sizce seçilinceye kadar yiyin için; sonra da orucu gece oluncaya değin tamamlayın. Mescitlerde itikâfta bulunduğunuz sırada zevcelerinizle cinsel temas kurmayın. İşte bunlar Allah'ın yasaklarıdır, bunlara yaklaşmayın. Allah, ayetlerini insanlara işte böyle açıklar ki korunabilsinler.

   ʿākifīna   (2)

26:71
Dediler: \"Birtakım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz.\

20:91
Onlar şöyle demişlerdi: \"Mûsa bize dönünceye kadar ona tapıcılar olmakta devam edeceğiz.\

   maʿkūfan   (1)

48:25
Onlar o kişilerdir ki, küfre sapıp sizi Mescid-i Haram'dan geri çevirdiler, bekletilen kurbanlık hediyelerin, yerlerine ulaşmasına engel oldular. Eğer kendilerini tanımadığınız için çiğneyeceğiniz ve bu bilgisizlik yüzünden üzüntü ve kınayışla karşılaşacağınız inanmış erkeklerle inanmış kadınlar olmasaydı, iş başka türlü olurdu. Böyle olması, Allah'ın, dilediğini rahmetine sokması içindir. Onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, inkâra sapanları acıklı bir azapla cezalandırırdık.

   wal-ʿākifīna   (1)

2:125
Hatırla o zamanı ki, biz o evi insanlar için sevap kazanmaya yönelik bir toplantı yeri ve güvenli bir sığınak yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir dua/namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail'e şu sözü ulaştırmıştık: \"Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû-secde edenler için evimi temizleyin!\

   yaʿkufūna   (1)

7:138
İsrailoğullarına denizi geçirttik. Özel putlarına tapan bir topluluğa rastladılar. Bunun üzerine: \"Ey Mûsa, dediler, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah belirle!\" Mûsa dedi: \"Siz cahilliği sürdürmekte olan bir toplumsunuz.\

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...