←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:187   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
helâl kılındı
uhılle
sizin için, size
lekum
gece
leylete
oruç
es sıyâmi
(cinsel arzu ile ) yaklaşmak
er refesu
onlara
ilâ
kadınlarınıza
nisâi-kum
onlar
hunne
elbise
libâsun
sizin için
lekum
ve siz
ve entum
elbise
libâsun
onlar için
lehunne
bildi
alîme
Allah
allâhu
sizin ….. olduğunuz
enne-kum
oldunuz, idiniz
kuntum
ihanet ediyorsunuz
tahtânûne
sizin nefsleriniz, kendiniz
enfuse-kum
bunun üzerine sizin tövbelerinizi kabul etti
fe tâbe
sizin tövbelerinizi kabul etti
aley-kum
affetti
ve afâ
sizden, sizi
an-kum
şimdi bundan sonra
fe elâne
onlara yaklaşın, onlarla mübaşeret edin
bâşirû-hunne
ve isteyin
ve ibtegû
şeyler
takdir ettiği, yazdığı, farz kıldığı
ketebe
Allah
allâhu
sizin için, size
lekum
ve yeyin
ve kulû
ve için
ve işRabû
oluncaya kadar
hattâ
açığa çıkar, belli olur
yetebeyyene
sizin için, size
lekum
iplik
el haytu
beyaz
ebyadu
ten
min
iplik(tan)
el haytı
siyah
el esvedi
de
min
fecr (seher) vaktin(de)
el fecri
sonra
summe
tamamlayın
etimmu
oruç
es sıyâme
kadar
ilâ
geceye
el leyli
ve değil, yapma
ve lâ
onlarla mübaşeret etmek
tubâşirû-hunne
ve siz
ve entum
itikâfta olanlar (çok ibadet etmek için)
âkifûne
içinde
mescidlerde, mecsidlerin
el mesâcidi
bu
tilke
hudut, hadler, sınırlar (yasaklar)
hudûdu
Allah
allâhi
o zaman, artık
fe le
ona yaklaşmayın
takRabû-hâ
işte böyle
kezâlike
beyan ediyor, açıklıyor
yubeyyinu
Allah
allâhu
kendi âyetleri
âyâti-hî
insanlar için, insanlara
li en nâsi
umulur ki böylece onlar
lealle-hum
takva sahibi olurlar
yettekûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı