←Prev   Ayah al-Fath (Victory, Conquest) 48:25   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
onlar
hum
o kimseler
ellezîne
inkâr ettiler
keferû
ve sizi men ettiler, mani oldular
ve saddû-kum
dan
an
Mescid-i
el mescidi
Haram(dan)
el harâmi
ve kurbanlık hayvanlar
ve el hedye
bekletilen
ma’kûfen
için
en
ulaşmak, ulaşır, erişir
yebluga
onun mahalli (kesim yeri)
mahılle-hu
ve eğer olmasa (bulunmasa)
ve lev lâ
erkekler
ricâlun
mü’min
mu’minûne
ve kadınlar
ve nisâun
mü’min
mû’minâtun
yok, değil
lem
onları henüz biliyorsunuz
ta’lemû-hum
için
en
onları helâk etmeniz
tetaû-hum
o zaman, bu sebeple, bu yüzden size isabet eder
fe tusîbe-kum
onlardan
min-hum
muarrat, meşakkat, sıkıntı
maarratun
olmaksızın, olmadan
bi gayri
ilim, bilgi
ilmin
(için, diye) dahil eder
li yudhıle
Allah
allâhu
içinde
rahmetinin
rahmetihi
kimse
men
diledi
yeşâu
eğer
lev
birbirinden ayrıldılar
tezeyyelû
mutlaka azaplandırdık
le azzebnâ
o kimseler, onlar
ellezîne
inkâr ettiler
keferû
onlardan
min-hum
azap
azâben
elîm, acı
elîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı