←Prev   Ayn-Cim-Ze  Next→ 

ع ج ز
Ayn-Cim-Ze
Kökün genel değeri.
"artıklar, arta kalanlar, geriye kalanlar (kütükler), kütük, Aciz, aciz bırakacak, bırakan kimseler, kimse, güce sahip olanlar, yaşlı, ihtiyarım, ihtiyar kadın, acuze, yaşlı kadın
   aʿjāzu   (1)

54:20
İnsanları, köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

69:7
Onu, onların üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler.

   aʿajaztu   (1)

5:31
Derken, Allah, kardeşinin cesedini nasıl saklayacağını ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. O dedi ki: \"Vay be! Şu karga kadar bile olamıyor muyum ki, kardeşimin cesedini saklayayım.\" Bu arada, pişmanlık duyanlardan olmuştu.

   bimuʿ'jizin   (1)

46:32
Allah'ın davetçisine uymayan, yeryüzünde hiç kimseyle yarışamaz/hiç kimseyi âciz bırakamaz. Böylesinin, Allah dışında/Allah'ın davetçisi dışında evliyası da olmaz. Böyleleri apaçık bir sapıklık içindedir.

   bimuʿ'jizīna   (6)

42:31
Siz yeryüzünde âciz bırakıcılar değilsiniz. Sizin, Allah'tan başka dostunuz da yoktur, yardımcısınız da.

29:22
Siz ne yerde ne de gökte kimseyi âciz bırakamazsınız. Ve sizin, Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır ne de bir yardımcınız.

6:134
Size vaat edilen şeyler kesinlikle meydana gelecektir. Siz engel olamazsınız.

10:53
Soruyorlar sana: \"Doğru mu bu?\" De ki: \"Evet! Rabbime yemin ederim, o doğrunun ta kendisidir! Ve siz ondan yakayı kurtaramayacaksınız.\

11:33
Nûh dedi: \"Onu size, dilediği takdirde ancak Allah getirir, siz de hiçbir engel çıkaramazsınız.\

16:46
Yahut dönüp dolaşmaları sırasında kendilerini yakalamayacağından... Onlar buna engel de olamazlar.

39:51
Sonunda, kazanmış olduklarının çirkinlikleri yakalarına yapışmıştı. Şunların zulmedenlerine de kazandıklarının kötülükleri gelip çatacaktır. Ve onlar kimseyi âciz de bırakamayacaklar/onlar bunu etkisiz de bırakamazlar.

   ʿajūzun   (1)

51:29
Derken, karısı bir çığlık içinde döndü; yüzüne vurarak şöyle dedi: \"Ben, doğurma yaşını geçmiş bir kocakarıyım!\

11:72
\"Vay başıma, dedi. Doğuracak mıyım ben? Kendim bir kocakarı, kocam bir ihtiyar. Gerçekten şaşılacak şey bu.\

   ʿajūzan   (1)

37:135
Ancak terk edilenler içinde kalan kocakarı hariç.

26:171
Ancak geridekiler arasında bir kocakarı kaldı.

   liyuʿ'jizahu   (1)

35:44
Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar, kuvvet bakımından bunlardan daha zorluydular. Göklerde de yerde de Allah'ı âciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Alîm'dir O, Kadîr'dir.

   muʿājizīna   (1)

22:51
Ayetlerimizi işe yaramaz kılmak için gayret gösterenlere gelince, onlar cehennemin dostlarıdır.

34:38
Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için koşuşanlara gelince, onlar azabın içinde hazır bulundurulacaklardır.

34:5
Ayetlerimizi hükümsüz kılmak uğruna koşuşup duranlar var ya, onlar için pislikten, inletici bir azap vardır.

   muʿ'jizī   (1)

9:2
Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz, Allah'ı âciz bırakamazsınız. Şu da bir gerçek ki, Allah inkârcı nankörleri rezil eder.

9:3
Bir de Allah ve resulünden insanlara Büyük Hac günü bir duyuru var: Allah da O'nun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. O halde, tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yok eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, siz Allah'ı acze düşüremezsiniz. Küfre saplananlara acıklı bir azabı muştula!

   muʿ'jizīna   (2)

11:20
Bunlar yeryüzünde kimseyi âciz bırakamazlar. Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlara azap kat kat verilecektir. Hem işitmeye güçleri yetmiyordu hem de göremiyorlardı.

24:57
Sakın o küfre sapanların, yeryüzünde âciz bırakıcı güçler olduklarını zannetme. Varacakları yer ateştir onların. Ne kötü dönüş yeridir o, ne kötü!

   nuʿ'jiza   (1)

72:12
\"Ve biz şunu sezdik: \"Biz yeryüzünde Allah'ı asla âciz bırakamayız; kaçarak da onu âciz bırakamayız.\

   nuʿ'jizahu   (1)

72:12
\"Ve biz şunu sezdik: \"Biz yeryüzünde Allah'ı asla âciz bırakamayız; kaçarak da onu âciz bırakamayız.\

   yuʿ'jizūna   (1)

8:59
Küfre sapanlar sakın öne geçtiklerini düşünmesinler. Onlar bizi âciz bırakamazlar.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...