←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:151   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de
kul
gelin
teâlev
okuyayım
etlu
şeyler
haram kıldı
harreme
sizin Rabbiniz
rabbu-kum
size
aleykum
etmeyin
ellâ
ortak koşun
tuşrikû
onunla
bi-hî
bir şeyi
şey’en
ve anne babaya
ve bi el vâlideyni
ihsanla davranma
ihsânen
ve değil
ve lâ
öldürün
taktulû
evlâtlarınız, çocuklarınız
evlâde-kum
tan
min
yokluk(tan), yoksulluk(tan), fakirlik(ten)
imlakin
biz
nahnu
sizi biz rızıklandırırız
nerzuku-kum
ve onları da yalnız (biz)
ve iyyâ-hum
ve yok, değil
ve lâ
yaklaşın
takrebû
kötülüğe
el fevâhışe
şey(ler)
zâhir olan, açık olan
zahere
ondan
min-hâ
ve şey
ve mâ
gizli olan
batane
ve değil
ve lâ
öldürün
taktulû
kimseyi
en nefse
ki onu
elletî
haram kıldı
harrame
Allah
allâhu
hariç
illâ
haklı olmak
bi el hakkı
işte bunlar
zâlikum
size vasiyet etti (farz kıldı)
vassâ-kum
onunla
bi-hî
umulur ki böylece siz
lealle-kum
siz akıl edersiniz
ta’kılûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı