←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:152   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve yok, değil
ve lâ
yaklaşın
takrebû
mal
mâle
yetim
el yetîmi
dışında, …’den başka
illâ
ki ona
bi elletî
o
hiye
en güzel
ahsenu
oluncaya kadar
hattâ
erişir, yetişir, gelir
yebluga
onun en kuvvetli çağı, erginlik çağı
eşudde-hu
ve vefa edin, ifa edin, yerine getirin
ve evfû
ölçü, ölçek
el keyle
ve tartı, terazi, mizan
ve el mîzâne
adaletle
bi el kıstı
yok, değil
biz sorumlu tutun
nukellifu
bir nefs, kişi, kimse
nefsen
hariç, dışında
illâ
onun gücü, kapasitesi
vus’a-hâ
ve olduğu zaman
ve izâ
siz (söz) söylediniz
kultum
artık adaletli olun
fa’dilû
ve bile
ve lev
olsa
kâne
sahibi
yakınlık (akraba), yakınınız
kurbâ
ve ahdi
ve bi ahdi
Allah’ın
allâhi
vefa edin, ifa edin, yerine getirin
evfû
işte bunlar
zâlikum
size vasiyet etti, emretti, farz kıldı
vassâ-kum
onunla, onu
bi-hî
umulur ki böylece siz
lealle-kum
siz tezekkür edersiniz
tezekkerûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı