←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:94   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ey
yâ eyyuhâ
onlar, olanlar
ellezîne
âmenû oldular, îmân ettiler
âmenû
olduğu zaman
izâ
yürüyüşe, sefere çıktınız
darabtum
…’da
yol
sebîli
Allah
allâhi
artık iyice araştırıp beyan edin, açığa çıkarın
fe tebeyyenû
ve yok, değil
ve lâ
söyleyin, deyin
tekûlû
kimseye
li men
ilka etti, ulaştırdı
elkâ
size
ileykum
selâm
es selâme
sen değilsin
leste
mü’min
mu’minen
arayarak, gaye edinerek
tebtegûne
gelip geçici meta (dünya malı)
arada
hayat
el hayâti
dünya
ed dunyâ
oysa, halbuki yanında, katında
fe inde
Allah
allâhi
ganimetler
megânimu
çoktur
kesîretun
öyle, böyle
kezâlike
siz oldunuz, siz idiniz
kuntum
den
min
önce(den)
kablu
o zaman nimet verdi
fe menne
Allah
allâhu
sizin üzerinize
aleykum
o halde iyice araştırıp beyan edin, açığa çıkarın
fe tebeyyenû
muhakkak
inne
Allah
allâhe
oldu, …idi, …dır
kâne
şeyleri
bi-mâ
yapıyorsunuz
ta’melûne
haberdar olan, haberdar
habîran
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı