←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:95   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
değil
aynı seviyede, eşit
yestevî
oturanlar
el kâıdûne
den
min
mü’minler(den)
el mu’minîne
başka, dışında, olmaksızın
gayru
sahip
ulî
darlık, sıkıntı, özür
ed darari
ve mücahitler, Allah için savaşanlar
ve el mucâhidûne
…’da
yol
sebîli
Allah
allâhi
kendi malları ile
bi emvâli-him
ve nefsleri, canları
ve enfusi-him
üstün, faziletli kıldı
faddale
Allah
allâhu
mücahitler, Allah için savaşanlar
el mucâhidîne
kendi malları ile
bi emvâli-him
ve nefsleri, canları
ve enfusi-him
…’a
alâ
oturanlar
el kâidîne
derece olarak
dereceten
ve hepsi
ve kullen
vaadetti
vaade
Allah
allâhu
husna, güzel olan
el husnâ
ve üstün, faziletli kıldı
ve faddale
Allah
allâhu
mücahitler, Allah için savaşanlar
el mucâhidîne
…’a
alâ
oturanlar
el kâıdîne
ecir, karşılık, mükâfat
ecren
azim, büyük
azîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı