←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:153   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
senden istiyorlar
yes’elu-ke
ehli, sahipleri
ehlu
kitap
el kitâbi
için
en
indirmeni
tunezzile
onlara
aleyhim
bir Kitap
kitâben
dan
mina
sema(dan), gökyüzü
es semâi
oysa … olmuştu
fe kad
istediler
seelû
Musa
mûsâ
daha büyük
ekbere
…’den
min
bu
zâlike
o halde dediler
fe kâlû
bize göster
eri-nâ
Allah
allâhe
açıkça
cehreten
bunun üzerine onları yakaladı, helâk etti
fe ehazet-hum
yıldırım
es sâikatu
zulümlerinden dolayı
bi zulmi-him
sonra, ardından
summe
edindiler
ittehazû
buzağı
el ıcle
dan
min
sonra(dan)
ba’di
şey, şeyler
onlara geldi
câet-hum
beyyineler, belgeler, açık deliller, açık mucizeler
el beyyinâtu
buna rağmen biz affettik
fe afevnâ
için
an
bunu
zâlike
ve biz verdik
ve âteynâ
Musa
mûsâ
sultan, yetki, güç, delil
sultânen
apaçık
mubînen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı