←Prev   al-Inshirah (Solace, Consolation, Relief, The Expansion) as rendered by/in Transliteration  Next→ 

Did you notice?

 You can SEARCH IslamAwakened: 

94:1  Alam nashrah laka sadraka
94:2  WawadaAAna AAanka wizraka
94:3  Allathee anqada thahraka
94:4  WarafaAAna laka thikraka
94:5  Fa-inna maAAa alAAusri yusran
94:6  Inna maAAa alAAusri yusran
94:7  Fa-itha faraghta fainsab
94:8  Wa-ila rabbika fairghab