←Prev   Ayah at-Taubah (Repentance) 9:40   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
hariç, dışında
illa
ona yardım edersiniz
tensurû-hu
o zaman (olmuş) olur
fe kad
ona yardım etti
nasara-hu
Allah
allâhu
o zaman
iz
onu çıkardığı
ahrece-hu
kimseler
ellezîne
inkâr eden
keferû
ikinci,
sâniye
ikisinin
isneyni
olduğu zaman
iz
ikisi
humâ
içinde
mağarada
el gâri
o zaman
iz
demişti
yekûlu
arkadaşına
li sâhibi-hî
olma
mahzun, üzülme
tahzen
muhakkak
inne
Allah
allâhe
bizimle beraber
mea-nâ
o zaman indirdi
fe enzele
Allah
allâhu
sekînetini
sekînete-hu
onun üzerine
aleyhi
ve onu destekledi
ve eyyede-hu
ordu ile
bi cunûdin
yok
lem
onu gördünüz
terev-hâ
ve kıldı
ve ceale
söz
kelimete
kimseler
ellezîne
kâfir
keferû
sefil, çok sufli, adi
es suflâ
ve kelimesi
ve kelimetu
Allah’ın
allâhi
o
hiye
çok yücedir, en üstün
el ulyâ
ve Allah
vallâhu
azîzdir, çok yücedir
azîzun
hakîmdir, hüküm, hikmet sahibidir
hakîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı