←Prev   Ayah al-Mudathir (The Cloaked One, The Man Wearing a Cloak, The Clothed One) 74:31   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve yok, değil
ve mâ
biz kıldık
cealnâ
ehli, sahib, halk
ashâbe
ateş
en nârı
den başka
illâ
melekler
melâiketen
ve yok, değil
ve mâ
biz kıldık
cealnâ
onların sayısı
ıddete-hum
den başka
illâ
fitne
fitneten
onlar için, olanlar için
li ellezîne
kâfirler
keferû
(diye) yakîn sahibi olsunlar için
li yesteykıne
onlar için, olanlar için
ellezîne
verildi
ûtû
kitap
el kitâbe
ve artırır
ve yezdâde
onlar için, olanlar için
ellezîne
îmân eden, Allah’a ulaşmayı dileyen
âmenû
îmân
îmânen
ve yok, değil
ve lâ
şüphe etsin
yertâbe
onlar için, olanlar için
ellezîne
verildi
ûtû
kitap
el kitâbe
ve mü’minler
ve el mu’minûne
ve der, söyler için
ve li yekûle
onlar için, olanlar için
ellezîne
içinde
kalplerinde
kulûbi-him
hastalık (olan)
maradün
ve kâfirler
ve el kâfirûne
ne, neyi
mâzâ
murad etti, diledi
erâde
Allah
allâhu
bununla
bi hâzâ
mesele, konu
meselen
böylece, işte böyle
kezâlike
saptırır, dalâlette bırakır
yudıllu
Allah
allâhu
kimse, kişi
men
diler
yeşâu
ve hidayete erdirir
ve yehdî
kimse, kişi
men
diler
yeşâu
ve yok, değil
ve mâ
bilir
ya’lemu
ordu
cunûde
senin Rabbin
rabbi-ke
den başka
illâ
o
hüve
ve değildir
ve mâ
o
hiye
den başka
illâ
bir zikir, öğüt
zikrâ
beşer için, insan için
li el beşeri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı