←Prev   Ayah al-Muzammil (The Enshrouded One, Bundled Up, The Mantled One) 73:20   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
muhakkak
inne
senin Rabbin
rabbe-ke
bilir
ya’lemu
senin olduğunu
enne-ke
kalkıyorsun, ayakta duruyorsun
tekûmu
daha az
ednâ
den
min
üçte ikisin(den)
suluseyi
gece
el leyli
ve onun yarısı
ve nısfe-hu
ve onun üçte biri
ve suluse-hu
ve bir topluluk
ve tâifetun
dan
min
onlar(dan), olanlar(dan)
ellezîne
seninle beraber
mea-ke
ve Allah
ve allâhu
takdir eder
yukaddiru
gece
el leyle
ve gündüz
ve en nehâre
bildi
alime
için
el
onu asla yok, değil
len
hesaplayacağınızı
tuhsû-hu
böylece, bunun için, bu sebeple tövbenizi kabul etti
fe tâbe
sizin
aleyküm
artık, o halde okuyun
fe ikraû
şey
kolay gelmek
teyessere
dan
min
Kur’ân’(dan)
el kur’ânî
bildi
alime
için
en
yakında olacak
se-yekûnu
sizden (bir kısmınız)
min-kum
hasta
mardâ
ve diğerleri
ve âharûne
dolaşırlar
yadribûne
içinde
yeryüzünde
el ardı
isterler, ararlar
yebtegûne
dan
min
fazlın(dan)
fadli
Allah’ın
allahi
ve diğerleri, diğer bir kısmı
ve âharûne
savaşırlar, savaşacaklar
yukâtilûne
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
artık, o halde okuyun
fe ikraû
şey
kolay gelmek
teyessere
ondan
min-hu
ve ikame edin, devamlı kılın
ve ekîmû
namazı, salatı
es salâte
ve verin
ve âtû
zekâtı
ez zekâte
ve borç verin
ve akridu
Allah
allâhe
kredi, borç
kardan
güzel
hasenen
ve şey
ve mâ
takdim edersiniz
tukaddimû
nefsleriniz için, kendiniz için
li enfusi-kum
dan
min
hayır(dan), hayır olarak
hayrin
onu bulursunuz
tecidû-hu
indinde, katında, yanında
inde
Allah’ın
allâhi
o
hüve
daha hayırlı
hayren
ve daha büyük, en büyük
ve a’zame
ecir, ücret, mükâfat
ecren
ve istiğfar edin, tövbe edip, mağfiret dileyin
ve istagfirû
Allah’a
allâhe
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
gafur olan, tövbeleri kabul edip bağışlayan, mağfiret eden
gafûrun
rahîm olan, Rahîm esması ile tecelli eden
rahîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı