←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:179   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve andolsun ki
ve lekad
yarattık, hazırladık
zere’nâ
cehennemi
li cehenneme
çok
kesîren
den
min
cinler(den)
el cinni
ve insanlar
ve el insi
onların vardır
lehum
kalpler
kulûbun
yok, değil
fıkıh ediyorlar, anlıyorlar
yefkahûne
onunla
bi-hâ
ve onların vardır
ve lehum
gözler
a’yunun
yok, değil
onlar görüyorlar
yubsirûne
onunla
bi-hâ
ve onların vardır
ve lehum
kulaklar
âzânun
yok, değil
işitirler
yesmeûne
onunla
bi-hâ
işte onlar
ulâike
hayvanlar gibi
ke el en’âmi
hayır, bilâkis
bel
onlar
hum
daha çok dalâlette
edallu
işte onlar
ulâike
onlar
hum
gâfil olanlardır
el gâfilûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı