←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:150   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve olduğu zaman
ve lemmâ
döndü
recea
Musa
mûsâ
ile
ilâ
kavmine
kavmi-hî
öfkeli, kızgın
gadbâne
üzüntülü, mahzun
esifen
dedi
kâle
ne kötü
bi’semâ
benim yerime geçtiniz, bana halef oldunuz
haleftumû-nî
dan
min
on(dan) sonra
ba’dî
acele mi ettiniz
e aciltum
emri
emre
Rabbinizin
rabbi-kum
bıraktı (attı)
ve elka
levhaları
el elvâha
ve tuttu
ve ehaze
başını
bi re’si
onun kardeşi
ahî-hi
onu çekiyor
yecurru-hu
ona (kendisine)
ileyhi
dedi,
kâle
oğlu
ibne
anne
umme
muhakkak ki
inne
kavim, topluluk
el kavme
güçsüzleştirdi, zayıf buldu(lar)
istad’afû-nî
neredeyse, az kalsın, hemen hemen
ve kâdû
beni öldürüyorlar
yaktulûne-nî
artık yok, değil
fe lâ
yüzlerini güldür
tuşmit
benimle
biye
o düşmanları
el a’dâe
ve yok, değil
ve lâ
beni kıl
tec’al-nî
beraber, birlikte
mea
kavimle
el kavmi
zalim
ez zâlimîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı