←Prev   Ayah al-A`raf (The Heights, The Elevated Places) 7:143   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve …dığı zaman
ve lemmâ
geldi
câe
Musa
mûsâ
belirlediğimiz zaman, muayyen vakitte, mikâtımıza, kararlaştır- dığımız vakit’e
li mîkâti-nâ
ve onunla konuştu
ve kelleme-hu
onun Rabbi
rabbu-hu
dedi
kâle
Rabbim
rabbi
bana göster
eri-nî
bakayım
enzur
sana
ileyke
dedi
kâle
beni asla
len
görürsün
terâ-nî
ve fakat
ve lâkin
bak
unzur
ile
ilâ
dağa
el cebeli
o zaman eğer
fe in
durursa
istekarre
yerinde, mekânında
mekâne-hu
o zaman olacak
fe sevfe
beni göreceksin
terâ-nî
fakat o zaman
fe lemmâ
tecelli ettiği
tecellâ
onun Rabbi
rabbu-hu
dağa
li el cebeli
onu kıldı, yaptı
ceale-hu
paramparça, dümdüz
dekkan
ve düştü
ve harra
Musa
mûsâ
baygın
saikân
o zaman
fe lemmâ
ayıldığı
efaka
dedi
kâle
seni noksan sıfatlardan tenzih ederim (Sen Sübhan’sın)
subhâne-ke
tövbe ettim
tubtu
sana
ileyke
ve ben
ve ene
ilkiyim
evvelu
mü’minlerin
el mu’minîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı