←Prev   Ayah at-Tahrim (Banning, Prohibition) 66:3   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve olmuştu
ve iz
sır verdi, gizlice söyledi
eserre
peygamber
en nebiyyu
ona, ile
ilâ
bazısına, bir kısmına
ba’dı
onun zevceleri, eşleri
ezvâci-hî
söz
hadîsen
olunca
fe lemmâ
haber verdi
nebbeet
onu
bi-hî
ve onu zahir kıldı, izhar etti, bildirdi
ve azhere-hu
Allah
allâhu
ona
aleyhi
tanıttı, bildirdi, anlattı
arrefe
onun bir kısmı, bazısı
ba’da-hu
ve yüz çevirdi, vazgeçti
ve a’rada
dan
an
bazısın(dan)
ba’din
olunca, olduğu zaman
fe lemmâ
onu haber verdi
nebbee-hâ
onu
bi-hî
dedi
kâlet
kim
men
sana haber verdi
enbee-ke
bu, bunu
hâzâ
dedi
kâle
bana haber verdi
nebbeeniye
en iyi bilen
el alîmu
habîr olan, herşeyden haberdar olan
el habîru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı