←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:71   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
dua mı edelim
e ned’û
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allahi
şey (şeyler)
vermez
bize fayda
yenfeu-nâ
ve vermez
ve lâ
bize zarar
yadurru-nâ
ve döndürülürüz
ve nureddu
üzerinde
alâ
topuklarımızın
a’kâbi-nâ
sonra
ba’de
o zaman
iz
bizi hidayete erdirmişti
hedâ-nâ
Allah
allâh
kimse gibi
ke ellezî
kandırdığı
istehvet-hu
şeytanlar
eş şeyâtînu
içinde
yeryüzünde
el ardı
şaşkın
hayrâne
onun
lehû
arkadaşlar
ashâbun
onu çağırırlar
yed’ûne-hû
doğru
ilâ
hidayete
el hudâ
bize gel
i’ti-nâ
de, söyle
kul
muhakkak ki
inne
hidayet
hud
Allah’ın
allahi
o
huva
hidayettir
el hudâ
ve biz emrolunduk
ve umir-nâ
teslim olmamızla (teslim olmakla)
li nuslime
Rabbine
rabbi
âlemlerin
el âlemîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı