←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:70   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve bırak, terket
ve zere
o kimseler
ellezîne
edindiler
ittehazû
onların dini, kendilerinin dînini, kendi dînleri
dîne-hum
oyun
leiben
ve eğlence
ve lehven
onları aldattı
ve garret-hum
hayat
el hayâtu
dunya
ed dunyâ
ve hatırlat
ve zekkir
onunla
bi-hî
için
en
helâk olmak (olması)
tubsele
nefs
nefsun
sebebiyle, dolayısıyla, sebebiyle
bi mâ
kazandı
kesebet
yoktur
leyse
onun, ona
lehâ
tan
min
başka
dûni
Allah’(tan)
allâhi
bir veli, bir dost
veliyyun
ve yoktur
ve lâ
bir şefaatçi
şefîun
ve eğer, ise
ve in
adaletle öder, verir
ta’dil
bütün (hepsi)
kulle
fidyeler (fidyelerin)
adlin
yok, değil
alınır
yu’haz
ondan
min-hâ
işte onlar
ulâike
o kimseler, onlar
ellezîne
helâk oldular
ubsilû
dolayı
bi mâ
kazandılar
kesebû
onlar için vardır
lehum
içecek (içilen şey)
şarâbun
dan
min
kaynar su(dan)
hamîmin
ve azap
ve azâbun
acı (elîm)
elîmun
…’den dolayı
bi mâ
oldular
kânû
inkâr ediyorlar
yekfurûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı