←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:146   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve üzerine
ve alâ
onlara, …olanlara
ellezîne
yahudi
hâdû
haram kıldık
harremnâ
hepsi
kulle
sahip, olan
tırnaklı (tırnağa)
zufurin
ve bir kısmı
ve min
ve ineklerden (sığırlardan)
el bakari
ve koyunlar
ve el ganemi
haram kıldık
harremnâ
onlara
aleyhim
o ikisinin iç yağları
şuhûme-humâ
dışında, hariç
illâ
şey
üzerinde bulunan, taşıdığı kadar
hamelet
o ikisinin sırtları
zuhûru-humâ
veya
ev
bağırsaklar
el havâyâ
veya
ev
şey
karışan, karışmış olan
ıhteleta
kemiğe
bi azmin
böylece, işte böylece
zâlike
onları cezalandırdık
cezeynâ-hum
(onların) azgınlıkları sebebiyle
bi bagyi-him
ve muhakkak ki biz
ve innâ
gerçekten sadık olanlar, sözlerini tutanlar
le sâdikûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı