←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:145   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de
kul
yok, değil
buldum , bulduğum
ecidu
içinde
şeylerde
(bana) vahyolunan
ûhiye
bana
ileyye
haram kılınmış
muharremen
üzerinde
alâ
yiyeceğe, yiyecek
tâimin
onu yer (o yenir, yenilen)
yat’amu-hu
başka, hariç, …’den başka
illâ
için
en
olması
yekûne
ölü
meyteten
veya
ev
kan
demen
dökülen, akıtılmış
mesfûhan
veya
ev
et
lâhme
domuz
hinzîrin
ki o mutlaka
fe inne-hu
murdar, pis
ricsun
veya, ya da
ev
fısk olan
fıskan
boğazlandı, kesildi
uhille
başkası için
li gayri
Allah’tan
allâhi
onu
bi-hî
artık kim
fe men
darda kaldı, ihtiyaç duydu
idturra
olmaksızın, olması hariç, olmadan
gayre
haddi aşan, meyleden
bâgın
ve yok, değil
ve lâ
hakka tecavüz edin
âdin
o taktirde muhakkak
fe inne
senin Rabbin
rabbe-ke
gafûr olan, mağfiret eden
gafûrun
rahîm olan, rahmet nuru gönderen
rahîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı