←Prev   Ayah al-An`am (Cattle, Livestock) 6:144   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve kısmı
ve min
deveden
el ibili
iki
isneyni
ve bir kısmı
ve min
sığırdan
el bakari
iki
isneyni
de
kul
iki erkek mi
âz zekereyni
haram kıldı
harreme
veya
em
iki dişi mi
el unseyeyni
veya (ya da)
emmâ
ihata ettiği mi
iştemelet
onu
aleyhi
rahimler
erhâmu
iki dişi
el unseyeyni
yoksa
em
siz oldunuz mu
kuntum
şahitler
şuhedâe
o zaman
iz
size vasiyet ettiği
vassâkum
Allah
allâhu
bunları
bi hâzâ
o halde kimdir
fe men
daha zalim
azlemu
kimseden
mimmeni
iftira eden
ifterâ
üzere, üzerinde (karşı)
alâ
Allah’a
llâhi
yalanla
keziben
saptırmak, dalâlette bırakmak için
li yudille
insanlar
en nâse
olmaksızın
bi gayri
bir ilim, bilgi
ilmin
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
yok, değil
hidayete erdirler
yehdî
kavim, topluluk
el kavme
zâlimler
ez zâlimîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı