←Prev   Ayah al-Mujadilah (She That Disputeth, The Pleading Woman, She Who Pleaded) 58:8   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmaz mı, olmadı mı
e lem
gördünüz
tera
ona, ile
ilâ
onlar
ellezîne
nehyedildiler, men edildiler, yasaklandılar
nuhû an
dan
en
fısıltı(dan), gizli konuşma(dan)
necvâ
sonra
summe
dönüyorlar
yeûdûne
şeye
li-mâ
nehyedildiler, yasaklandılar
nuhû
ondan
anhu
ve gizli gizli konuşuyorlar
ve yetenâcevne
günah
bi el ismi
ve düşmanlık
ve el udvâni
ve isyan
ve ma’siyeti
resûl
resûli
ve o zaman
ve izâ
sana geldiği
câû-ke
seni selâmladılar
hayyev-ke
şey ile, bir şekilde
bimâ
yok, değil
lem
seni selâmladı
yuhayyi-ke
onunla
bi-hi
Allah
allâhu
ve diyorlar
ve yekûlûne
içinde
kendi aralarında
enfusi-him
şâyet, öyle ise değil
lev lâ
bize azap eder
yuazzibu-nâ
Allah
allâhu
sebebiyle, dolayı
bi-mâ
biz söylüyoruz
nekûlu
onlara yeter
hasbu-hum
cehennem
cehennemu
ona yaslanacaklar, atılacaklar
yaslevne-hâ
işte ne kötü
fe bi’se
varılacak yer
el masîru
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı