←Prev   Ayah al-Mujadilah (She That Disputeth, The Pleading Woman, She Who Pleaded) 58:7   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmaz mı, olmadı mı
e lem
gördünüz
tere
….. olduğunu
enne
Allah’ın
allâhe
bilir
ya’lemu
şey
var olan
göklerde
es semâvâti
ve var olan
ve mâ
içinde
arzda, yerde
el ardi
yok, değil
olur
yekûnu
dan
min
gizli bir konuşma(dan), (konuşmada)
necvâ
üç (kişi)
selâsetin
ancak, sadece, mutlaka
illâ
O (olur)
huve
onların dördüncüsü
râbiu-hum
ve olmasın, olmaz
ve lâ
beş (kişi)
hamsetin
ancak, sadece, mutlaka
illâ
O (olur)
huve
onların altıncısı
sâdisu-hum
ve olmasın, olmaz
ve lâ
daha az
ednâ
dan
min
bun(dan)
zâlike
ve olmasın, olmaz
ve lâ
daha çok
eksere
ancak, sadece, mutlaka
illâ
O (olur)
huve
onlarla beraber
mea-hum
nerede
eyne
olursa
oldular
kânû
sonra
summe
onlara haber verecek
yunebbiu-hum
şeyi
bimâ
yaptılar
amilû
günü
yevme
kıyâmet
el kıyâmeti
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
her
bi kulli
şey
şey’in
en iyi bilendir
alîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı