←Prev   Sad-Lam-Ye  Next→ 

ص ل ى
Sad-Lam-Ye
Kökün genel değeri.
ona yaslanın , ısınırsınız , yaslanırlar, atılırlar , yakında onu sürükleyip yaslayacağım, atacağım , yaslanacak, atılacak , yaslanan, giren , yaslananlar, girenler , onu (ateşe) yaslayın, atın , ateşe göğüs germek, maruz kalmak , elbette, mutlaka atılacak olanlar , biz onu yaslayacağız , onları yaslayacağız, atacağız , ve yaslama, atılma , ve yakında yaslanacaklar, atılacaklar , ve onu yaslarız, atarız , ve ateşe yaslanacak (atılacak) , ona maruz kalır (atılır) , ona (ateşe) yaslanırlar, maruz kalırlar , atılacak
   iṣ'lawhā   (2)

36:64
İnkâr edip durmanız yüzünden dalın oraya bugün!

52:16
\"Dalın ona! Artık ister sabredin ister sabretmeyin. Sizin için hepsi birdir. Siz ancak yapıp ettiğiniz şeylerin karşılığıyla yüzyüze geleceksiniz.\

   taṣṭalūna   (1)

28:29
Mûsa süreyi bitirip ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş fark etti. Ailesine dedi ki: \"Bekleyin, bir ateş fark ettim. Belki ondan size bir haber getiririm, belki bir ateş koru getiririm de ısınırsınız.\

27:7
Hatırla o zamanı; Mûsa, ailesine şöyle demişti: \"Ben bir ateş fark ettim. Ondan size bir haber getireceğim, yahut parlak bir kor getireceğim ki ateş yakıp ısınabilesiniz.\

   taṣlā   (1)

88:4
Kızışmış bir ateşe dalarlar.

   sa-uṣ'līhi   (1)

74:26
Onu sekara fırlatacağım.

   sayaṣlā   (1)

111:3
Alevli bir ateşe yaslanacaktır o;

   ṣāli   (1)

37:163
Cehenneme salınacak olan müstesna.

   ṣālū   (1)

38:59
Şöyle denilir: \"İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir grup. 'Merhaba' yok onlara! Onlar ateşe salınıyorlar.\

   ṣallūhu   (1)

69:31
\"Sonra cehenneme sallayın onu!\

   ṣiliyyan   (1)

19:70
Elbette ki biz, oraya girmeye daha layık olanların kimler oldğunu herkesten iyi biliriz.

   laṣālū   (1)

83:16
Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardır.

   nuṣ'līhi   (1)

4:30
Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır.

   nuṣ'līhim   (1)

4:56
Ayetlerimizi inkâr edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe, azabı tatsınlar diye, derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Allah Azîz ve Hakîm'dir.

   wataṣliyatu   (1)

56:94
Ve cehenneme salıverilme var ona.

   wasayaṣlawna   (1)

4:10
Şunda kuşkunuz olmasın ki, zulme başvurarak yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına doldurmak üzere bir ateş yemekten başka bir şey yapmazlar. Ve onlar yakın bir zamanda, korkunç acılar veren bir azaba dalacaklardır.

   wanuṣ'lihi   (1)

4:115
Erdirici kılavuzluk kendisine ayan-beyan geldikten sonra, resulden kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni; biz, yöneldiğiyle kaynaştırır, sonra da cehenneme sallarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o!

   wayaṣlā   (1)

84:12
Ve korkunç ateşe girecektir.

   yaṣlāhā   (2)

17:18
Peşin isteyene dünyada peşin veririz: Dilediğimize dilediğimiz kadar. Sonra da ona cehennemi veririz; yaslanır ona, kınanmış ve kovulmuş olarak.

92:15
Şiddete çok düşkün bedbahttan başkası girmez ona.

   yaṣlawnahā   (4)

14:29
Yaslanacakları cehenneme kondurdular. Ne kötü bir duruş yeridir o!

58:8
Görmedin mi şu fısıldaşmaktan yasaklananları ki, biraz sonra, yasaklanmış oldukları şeye dönüyorlar ve günah, düşmanlık, peygambere isyan konusunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde, seni Allah'ın selamlamadığı biçimde selamlıyorlar. Kendi içlerinde ise şöyle diyorlar: \"Söylediğimiz şey yüzünden Allah bize azap etse ya!\" Cehennem yeter onlara. Girecekler oraya. Ne kötü dönüş yeridir o!

82:15
Din günü girerler oraya.

38:56
İçine dalacakları cehennem! Ne kötü döşektir o!

   yaṣlā   (1)

87:12
En büyük ateşe girer o.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...