←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:64   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve dedi
ve kâleti
yahudiler
el yahûdu
eli
yedu
Allah’ın
allahi
bağlanmış
maglûletun
bağlandı
gullet
onların elleri, kendi elleri
eydî-him
ve lanetlendiler
ve luinû
...dolayı
bi-mâ
demelerinden, sözlerinden (dolayı)
kâlû
bilâkis, hayır
bel
O’nun eli
yedâ-hu
ikisi de açık, (bol ihsanda bulunur)
mebsûtatâni
infak eder, verir
yunfıku
nasıl
keyfe
dilerse, isterse öyle
yeşâû
ve mutlaka arttırır
ve le yezîdenne
bir çoğu
kesîran
onlardan
min-hum
şey
indirilen
unzile
sana
ileyke
den
min
Rabbin(den)
rabbi-ke
azgınlık
tugyanen
ve küfrü
ve kufren
ve ilka ettik, ulaştırdık
ve elkaynâ
onların arasına
beyne-humu
düşmanlık
el adâvete
ve kin
ve el bagdâe
kadar
ilâ
gününe
yevmi
kıyamet
el kıyâmeti
her defasında, her ne zaman …olsa
kullemâ
yaktılar
evkadû
ateş
nâran
harb için, savaş için
li el harbi
onu söndürdü
etfee-hâ
Allâh
allâhu
ve koşuşurlar, çalışırlar
ve yes’avne
içinde
yeryüzünde
el ardı
fesat çıkarmak
fesâden
ve Allâh
ve allâhu
yok, değil
sever
yuhıbbu
fesat çıkaranlar, bozguncular
el mufsidîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı