←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:4   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
sana soruyorlar
yes’elûne-ke
(kendilerine) nelerin
mâ zâ
helal kılındığı
uhılle
onlara,
lehum
de, söyle
kul
helal kılındı
uhılle
sizin için, size
lekumu
temiz olanlar, helal olanlar
et tayyibâtu
ve şey
ve mâ
öğrettiğiniz
allemtum
dan
min
av avlamak için yetiştirilen yırtıcı hayvanlar(dan)
el cevârihı
“avcı hayvan” (avcı köpek) yetiştirenler
mukellibîne
onlara öğrettiniz (yetiştirdiniz)
tuallimûnehunne
şeyden
mimmâ
size öğrettiği
alleme-kumu
Allah
Allâhu
o halde, artık yiyin
fe kulû
şeylerden
mimmâ
tutuğu
emsekne
size, sizin için
aleykum
ve zikredin, anın
ve uzkurû
ismini
isme
Allah’ın
Allâhi
onun üzerine
aleyhi
ve karşı takva sahibi olun
ve ittekû
Allah’a
allâhe
muhakkak ki
inne
Allah
Allâhe
çabuk gören
serî’u
hesabı
el hısâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı