←Prev   Ayah al-Ma`idah (The Table, The Table Spread) 5:3   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
haram kılındı
hurrimet
sizin üzerinize, size
aleykumu
ölü, kesilmeksizin ölen hayvan
el meytetu
ve kan
ve ed demu
ve eti
ve lahmu
domuz
el hınzîri
ve şeyler
ve mâ
ve boğazlanan, kesilen, helâl kıldıkları
uhılle
başkası için
li gayri
Allah’tan
allahi
onun ile, ona
bi hî
ve boğmak suretiyle öldürülen veya boğularak ölen hayvan
ve el munhanikatu
ve şiddetli bir darbeden dolayı (kesilmeksizin) ölen hayvan
ve el mevkûzetu
ve yüksek bir yerden düşerek ölmüş hayvan
ve el mutereddiyetu
ve boynuz darbesiyle ölmüş hayvan
ve en natîhatu
ve şey
ve mâ
yenen (parçalayıp öldürdüğü)
ekele
yırtıcı hayvan tarafından
es sebuu
ancak
illâ
şeyler
(yetişip) kesmeniz hariç
zekkeytum
ve şey
ve mâ
kesilen, boğazlanan
zubiha
üzerine
alâ
putlara
en nusubi
ve o
ve en
kısmet, şans aramanız
testaksimû
fal okları ile
bi el ezlâmi
İşte bunlar
zâlikum
fısk’dır.
fiskun
bu gün
el yevme
yeise kapılır
yeise
onlar
ellezîne
inkâr edenler, kâfirler
keferû
den
min
sizin dininiz(den)
dîni-kum
artık yok, değil
fe lâ
onlardan korkun
tahşev-hum
ve benden korkun, sakının
vahşev-ni
bugün
el yevme
ikmal ettim, tamamladım
ekmeltu
sizin için, size
lekum
sizin dininiz
dîne-kum
ve tamamladım
ve etmemtu
sizin üzerinize
aleykum
nimetimi
ni’metî
ve razı oldum
ve radîtu
sizden
lekumu
islâm
islâme
din olarak
dînen
artık kim
fe meni
darda kalırsa
idturra
hususunda
açlık
mahmasatin
olmadan
gayra
meyledici, meyletmeden
mutecânifin
günaha
li ismin
artık muhakkak ki
fe inne
Allah
Allâhe
Gafûr, mağrifet eden, günahları sevaba çeviren
gafûrun
Rahîm, rahmet eden, rahmet nuru gönderen
rahîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı