←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:128   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve eğer, şayet
ve in
bir kadın
imraetun
korktu
hâfet
dan
min
kendi kocasın(dan)
ba’li-hâ
geçimsizlik, ilgisizlik
nuşûzen
veya
ev
yüz çevirme
ı’râdan
o zaman, artık yoktur
fe lâ
günah
cunâha
ikisinin üzerine, ikisine
aleyhimâ
olmak
en
ıslah edilmesi, düzeltilmesi, uzlaşma
yuslıhâ
onların ikisinin arası
beyne-humâ
sulh yapılarak, anlaşma yapılarak
sulhan
ve sulh, barış, anlaşma
ve es sulhu
hayırlı, daha hayırlı
hayrun
ve hazır kılındı
ve uhdırati
nefsler
el enfusu
hırs, cimrilik, kıskançlık
eş şuhha
ve eğer, şayet
ve in
ihsan edersiniz, ihsanla davranırsınız
tuhsinû
ve takva sahibi olursunuz
ve tettekû
o taktirde muhakkak, mutlaka
fe inne
Allah
allâhe
oldu, …dır
kâne
şeyleri
bi mâ
siz yaparsınız
ta’melûne
en iyi haberdar olan, haberdar olan
habîran
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı