←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:127   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
senden fetva (bilgi) istiyorlar
ve yesteftûneke
hakkında
kadınlar
en nisâi
de
kul
Allah
allâhu
size fetva veriyor
yuftî-kum
onlar hakkında
fî-hinne
ve şey
ve mâ
tilâvet olunan, okunup açıklanan
yutlâ
size
aleykum
içinde
kitap
el kitâbi
hakkında, konusunda
yetimler
yetâme
kadınlar
en nisâi
ki onlar
elletî
yok, değil
onlara veriyorsunuz
tu’tûne-hunne
şey
yazıldı, farz kılındı
kutibe
onlar, onlara, onlar için
lehunne
ve rağbet ediyorsunuz, arzuluyorsunuz, istiyorsunuz
ve tergabûne
için
en
onları nikâhlamanız
tenkihû-hunne
ve zayıf olanlar, aciz olanlar
ve el mustad’afîne
dan
min
çocuklar(dan)
el vildâni
ve ona
ve en
ikame etmeniz, hakkıyla, gereği üzere yerine getirmeniz
tekûmû
yetimler için, yetimlere
li el yetâmâ
adalet ile
bi el kıstı
ve şey, ve ne
ve mâ
yaparsınız
tef’alû
dan
min
hayır(dan)
hayrin
o taktirde muhakkak
fe inne
Allah
allâhe
oldu, …dır
kâne
onu
bi-hî
en iyi bilen
alîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı