←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:11   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
size vasiyet eder, farz kılar
yûsîkumu
Allah
allâhu
hakkında
evlâtlarınız
evlâdi-kum
erkek için
li ez zekeri
misli, kadar, katı
mislu
pay
hazzı
iki kız
el unseyeyni
fakat eğer
fe in
onlar (kadınlar) … oldu
kunne
kadın
nisâen
üstünde, fazla
fevka
iki
isneteyni
o zaman onlarındır (kadınlarındır)
fe lehunne
üçte bir
sulusâ
şey, mal, miras
bırakılan
tereke
ve eğer
ve in
ise
kânet
bir, tek
vâhideten
o zaman onundur (kadınındır)
fe lehâ
yarım, yarısı
en nısfu
ve onun ebeveyni, anne ve babası Için
ve li ebevey-hi
her biri için
li kulli
tek, bir
vâhidin
ikisinden
min humâ
altıda bir
es sudusu
şeyden
mimmâ
terk etti, bıraktı
tereke
eğer
in
oldu
kâne
onun
lehu
çocuk, oğul
veledun
fakat, eğer … ise
fe in
yok, değil
lem
olmuş (var)
yekun
onun
lehu
çocuk, oğul
veledun
ve onun vârisi
ve varise-hû
onun ebeveyni, ana babası
ebevâ-hu
o taktirde o zaman onun annesi içindir, annesinindir
fe li ummi-hi
üçte biri
es sulusu
fakat varsa
fe in
oldu ise
kâne
onun
lehu
kardeşler
ıhvetun
o zaman onun annesi içindir, annesinindir
fe li ummi-hi
altıda bir
es sudusu
dan
min
sonra(dan)
ba’di
vasiyet
vasiyyetin
vasiyet yerine getirilir
yûsi
onunla
bi-hâ
veya (ve de)
ev
borç
deynin
babalarınız
âbâu-kum
ve oğullarınız
ve ebnâu-kum
yok, değil
bilirsiniz
tedrûne
onların hangisi
eyyu-hum
daha yakın
akrabu
iszin için, size
lekum
faydalı
nef’en
farz olarak, farz
ferîdaten
tan
mina
Allah’(tan)
allahi
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
oldu, …dır
kâne
alim, en iyi bilen
alîmen
hakim, hüküm ve hikmet sahibi
hakîmen
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı