←Prev   Ayah an-Nisa` (Women) 4:12   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve sizin
ve lekum
yarısı
nısfu
şeyler
bırakılan
tereke
sizin eşleriniz
ezvâcu-kum
eğer, ise
in
yok, değil
lem
oldu
yekun
onların (kadınların)
lehunne
veled, çocuk
veledun
öyleyse, fakat
fe in
olmuştu
kâne
onların (kadınların)
lehunne
veled, çocuk
veledun
o zaman sizindir
fe lekum
dörtte bir
er rubuu
şeyden, şeylerden
mimmâ
bıraktı
terekne
dan
min
sonra(dan)
ba’di
vasiyet
vasıyyetin
vasiyet yerine getirilir
yûsîne
onunla
bi-hâ
veya (ve de)
ev
borç
deynin
ve onların (kadınların)
ve lehunne
dörtte bir
er rubuu
şeyden, şeylerden
mimmâ
siz bıraktınız
terektum
eğer, ise
in
yok
lem
oldu
yekun
sizin
lekum
veled, çocuk
veledun
fakat eğer,
fe in
oldu ise, varsa
kâne
sizin
lekum
veled, çocuk
veledun
o zaman, o taktirde onlarındır (kadınlarındır)
fe lehunne
sekizde bir
es sumunu
şeyden, şeylerden
mimmâ
siz bıraktınız
terektum
dan
min
sonra(dan)
ba’di
vasiyet
vasıyyetin
vasiyet edersiniz
tûsûne
onunla
bi-hâ
veya
ev
borç
deynin
ve eğer,
ve in
oldu
kâne
erkek
raculun
miras bırakılır
yûresu
kadının evlâdı veya babası olmayıp, erkek kardeşi, dayısı veya amcası
kelâleten
veya
ev
kadın?, hanımı
imraetun
ve onun
ve lehu
erkek kardeş
ahun
veya
ev
kız kardeş
uhtun
o zaman, o taktirde her
fe li kulli
biri için
vâhidin
ikisinden
min humâ
altıda bir
es sudusu
o zaman, o taktirde eğer,
fe in
oldular ise
kânû
daha çok
eksere
dan
min
bun(dan)
zâlike
o zaman onlar
fe hum
ortaklar
şurekâu
içinde
üçte birinde, üçte birine
es sulusi
dan
min
sonra(dan)
ba’di
vasiyet
vasiyyetin
vasiyet yerine getirilir
yûsâ
onunla
bi-hâ
veya
ev
borç
deynin
olmaksızın
gayre
zarar verici, darlığa düşürücü
mudârrin
vasiyet, emir
vasıyyeten
tan
min
Allah’(tan)
allâhi
ve Allah
ve allâhu
alim, en iyi bilen
alîmun
halîm
halîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı