←Prev   Dal-Ra-Ye  Next→ 

د ر ى
Dal-Ra-Ye
Kökün genel değeri.
bilseydim , sana bildiren , size bildirirdim , bilseydim (bilmiyorum) , bilirsiniz , idrak eder, bilir , biz bilmiyoruz, bilmeyiz , sana bildirildi, sen bilirsin
   adri   (1)

69:26
\"Hesabımın ne olduğunu hiç bilmemiş olsaydım.\

   adrāka   (2)

82:17
Din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

82:18
Evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

83:8
Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir?

83:19
İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir?

86:2
Nereden bileceksin sen nedir Târık?

97:2
Kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir?

101:3
Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir?

104:5
Hutame'nin ne olduğunu sana öğreten nedir?

69:3
O hâkkanın niteliğini sana bildiren nedir?

74:27
Bilir misin nedir sekar?

77:14
Ayrım ve hüküm gününü sana bildiren nedir?

90:12
Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?

101:10
Onun ne olduğunu sana bildiren nedir?

   adrākum   (1)

10:16
De ki: \"Allah dileseydi, onu size okumazdım, onu size bildirmezdi de. Ondan önce içinizde bir ömür kalmıştım. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?\

   adrī   (1)

72:25
De ki: \"Bilmiyorum, size vaat edilen şey yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır?\

21:111
Bilmiyorum, belki de o, sizin için bir fitnedir. Belirli bir süreye kadar bir nimetlendirmedir.

21:109
Eğer yüz çevirirlerse de ki: \"Hepinize aynı şekilde, aynı düzeyde açıkladım. Artık bilmiyorum, tehdit edildiğiniz şey yakın mıdır, uzak mıdır?\

46:9
De ki: \"Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.\

   tadrūna   (1)

4:11
Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor: Erkek için, iki dişinin payı kadar. İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk sadece bir kadınsa, mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığından ana-babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır. Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının payı, yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir. Babalarınız var, oğullarınız var. Siz bunlardan hangisinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan gelen bir buyruğu önemseyin. Hiç kuşkusuz Allah herşeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir.

   tadrī   (3)

65:1
Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetlerine doğru boşayın ve iddeti iyi sayın! Rabbiniz olan Allah'tan sakının! Onları evlerinden çıkarmayın; onlar da çıkmasınlar. Apaçık ve belgeli bir yüzsüzlük yapmaları durumu müstesna. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını çiğneyen kendi benliğine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir iş/oluş ortaya çıkarır.

42:52
İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.

31:34
O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm'dir, Habîr'dir.

31:34
O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm'dir, Habîr'dir.

   nadrī   (1)

72:10
\"Doğrusu, bilmiyoruz, yeryüzündeki şuurlulara şer mi istendi, yoksa Rableri onlar için doğru ve güzel olanı mı istemiştir.\

45:32
Hani, size, \"Hiç kuşkusuz, Allah'ın vaadi haktır, kıyamet saatinde de şüphe yoktur\" dendiğinde, siz şöyle demiştiniz: \"Saat nedir, bilmiyoruz. Sadece bir şeyler var sanıyoruz; kesin bir bilgimiz olmadığı için inanmıyoruz.\

   yud'rīka   (2)

33:63
İnsanlar sana kıyametin saatinden soruyorlar. De ki: \"Ona ilişkin bilgi Allah katındadır.\" Ne bilirsin, belki de o saat yakındır!

42:17
Gerçeğe ilişkin Kitap'ı ve adalet ölçüsünü indiren o Allah'tır. Nereden bileceksin, belki de kıyamet saati çok yakındır.

80:3
Nereden bilirsin, belki de o arınıp temizlenecek.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...