←Prev   Ayah az-Zumar (The Troops, Throngs, The Companies) 39:8   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve ….. olduğu zaman
ve izâ
dokundu
messe
insan
el insâne
darlık, sıkıntı, zarar
durrun
dua etti
deâ
onun Rabbi
rabbe-hu
münîb olarak, yönelerek
munîben
ona
ileyhi
sonra
summe
olduğu zaman
izâ
ona verdi, lütfetti
havvele-hu
ni’met
ni’meten
ondan, kendisinden
min-hu
unuttu
nesiye
yok, değil
oldu
kâne
dua eder, dua ediyor
yed’û
ona
ileyhi
den
min
önce
kablu
ve kıldı, yaptı, yarattı
ve ceale
Allah için, Allah’a
li allâhi
eşler, ortaklar
endâden
saptırmak için, dalâlete düşürmek için
li yudılle
dan
an
onun yolu
sebîli-hi
de, söyle
kul
metalan, faydalan
temetta
küfrünle, inkârınla
bi kufri-ke
az, biraz
kalîlen
muhakkak ki sen
inne-ke
den
min
ehli, halkı
ashâbi
ateş, ateşin
en nâri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı