←Prev   Ayah az-Zumar (The Troops, Throngs, The Companies) 39:9   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yoksa, veya kimse, kişi
em men
o
huve
kanitun olan (saygıyla Allah’ın huzurunda duran)
kânitun
vakit, saat
ânâe
gece
el leyli
secde eden
sâciden
ve kıyamda duran, ayakta duran
ve kâimen
sakınır, çekinir, korkar
yahzeru
ahiret
el âhirete
ve diler
ve yercû
rahmet
rahmete
onun Rabbi
rabbi-hi
de, söyle
kul
hel
müsavi olur, eşit olur
yestevî
kimseler, onlar
ellezîne
biliyorlar, bilirler
ya’lemûne
ve kimseler
ve ellezîne
yok, değil
biliyorlar, bilirler
ya’lemûne
ancak, sadece, ama
innemâ
tezekkür ederler
yetezekkeru
ulûl’ sahipleri
ulû
elbab, daimî zikir, anlayışlı, halden anlayan, zeki, akıllı, kafalı
el elbâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı