←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:64   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
de, söyle
kul
ey ehli
yâ ehle
kitap
el kitâbi
gelin
teâlev
buna
ilâ
bir kelimeye, bir söze
kelimetin
eşit, müsavi, aynı, bir
sevâin
bizim aramızda
beyne-nâ
ve sizin aranızda
ve beyne-kum
olmayalım
ellâ
kul
na’bude
başka
illâ
Allah’dan
allâhe
ve değil
ve lâ
şirk, ortak koşalım
nuşrike
ona
bi-hî
bir şeyi
şey’en
ve değil
ve lâ
edinelim
yettehize
bir kısmımız
ba’du-nâ
bazıları
ba’den
Rab’ler
erbâben
tan
min
başka
dûni
Allah'(tan)
allahi
bundan sonra eğer
fe in
dönerse
tevellev
o zaman deyiniz, söyleyiniz
fe kûlû
şahit olun
uşhedû
bizim … olduğumuza
bi ennâ
müslümanlar, teslim olanlar
muslimûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı