←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:13   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
elbette
kad
olmuştu
kâne
sizin için
lekum
âyet, ibret
âyetun
hakkında
iki topluluk, toplulukta
fieteyni
çarpıştı
el tekatâ
bir topluluk
fietun
savaşıyor
tukâtilu
içinde
yolunda
sebîli
Allah’ın
allahi
ve diğeri
ve uhrâ
kâfir, inkârcı
kâfiratun
onları görüyor
yeravne-hum
onların (kendilerinin) iki misli
misley-him
görüyor
ra’ye
gözleri ile
el ayni
ve Allah
ve allâhu
destekler, kuvvetlendirir
yûeyyidu
kendi yardımı ile
bi nasri-hî
kimse, kişi
men
dilediği
yeşâu
muhakkak ki
inne
vardır
bunda
zâlike
elbette, mutlaka ibret
le ibreten
sahipleri için
li ulî
basiret
el ebsâri
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı