←Prev   Ayah al-Imran (The Family of Imran, The House of Imran) 3:14   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
süslü gösterildi
zuyyine
insanlara
li en nâsi
sevgi, muhabbet
hubbu
şehvetler, nefsin aşırı düşkünlükleri
eş şehevâti
dan
mina
kadınlar(dan)
en nisâi
ve oğullara
ve el benîne
ve kantarlarca, kantar kantar
ve el kanâtîri
biriktirilmiş
el mukantarati
dan
min
altın(dan)
ez zehebi
ve gümüş
ve el fıddati
ve atlar
ve el hayli
salma atlar
el musevvemeti
ve hayvanlar, davarlar
ve el en’âmi
ve ekinler
ve el harsi
bunlar
zâlike
meta, fayda, menfaat
metâu
hayat
el hayâti
dünya
ed dunyâ
ve Allah
ve allâhu
o’nun yanında (o’nun katında)
inde-hu
güzel, en güzel
husnu
sığınılacak yer, sığınak
el meâbi
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı