←Prev   Ayah al-Mu`minun (The Believers) 23:27   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
o zaman, böylece biz vahyettik
fe evhay-nâ
ona
ileyhi
yapmasını
en
inşa et, kur, dik, düzenle
ısnai
gemi
el fulke
gözümüzün önünde
bi a’yuni-nâ
ve vahyimizle
ve vahyi-nâ
böylece o zaman
fe izâ
geldiği
câe
bizim emrimiz
emru-nâ
ve fevaran etti, kaynadı
ve fâre
tennur, kazan
et tennûru
hemen koy
fe usluk
onun içine
fî-hâ
den
min
hepsin(den), herşey(den), her cinsten
kullin
her çiften
zevceyni
ikişer
isneyni
ve senin maiyetin, senin ailen
ve ehleke
sadece, hariç
illâ
kimse, kim
men
geçti
sebeka
onun üzerine (onun hakkında)
aleyhi
söz
el kavlu
onlardan
min-hum
ve yok, değil
ve lâ
ve bana hitap et, hitapta bulun
tuhâtıb-nî
hakkında
kimseler
ellezîne
zulmeden
zalemû
muhakkak onlar
inne-hum
boğulacak olanlar
mugrakûne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı