←Prev   Sin-Lam-Kef  Next→ 

س ل ك
Sin-Lam-Kef
Kökün genel değeri.
sok , sizi sevkeden, sürükleyen , biz onu soktuk , hemen koy , öylece onu sevkedin , böylece sülûk edin, yolculuk edin, uçun , böylece onu sokar, içine akıtır , sizin sülûk etmeniz, yolculuk etmeniz için , onu sokarız , ve açtı , sevkeder , onu sevkeder, uğratır
   us'luk   (1)

28:32
\"Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıkıversin. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve kodamanlarına karşı Rabbinden sana güçlü iki kanıttır. Firavun ve yardakçıları yoldan çıkmış bir güruhtur.\

   salakakum   (1)

74:42
\"Sizi sekara sürükleyen nedir?\

   salaknāhu   (1)

26:200
Biz onu suçluların kalplerine işte böyle yolladık.

   fa-us'luk   (1)

23:27
Bunun üzerine biz, Nûh'a şöyle vahyettik: \"Gözlerimizin önünde ve vahyimize uygun olarak gemiyi yap. Emrimiz gelip tandır kaynayınca, ailenle birlikte her türden iki çifti gemiye sok. İçlerinden, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanları dışta bırak. Zulmetmiş olanlar hakkında bana yakarıp durma. Onlar kesinlikle boğulacaklardır.\

   fa-us'lukūhu   (1)

69:32
\"Sonra, boyu yetmiş arşın olan bir zincirde yollayın onu!\

   fa-us'lukī   (1)

16:69
\"Sonra, meyvaların her türünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul.\" Onun karıncıklarından, renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki, insanlar için onda şifa vardır. Derin derin düşünen bir topluluk için, bunda kesin bir mucize var.

   fasalakahu   (1)

39:21
Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de onu toprak içindeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarıyor. Sonra ekin kurur da sen onu sararmış görürsün. Sonra da onu kuru ufantı haline getirir. İşte bunda, akıl ve gönül sahipleri için mutlak bir ibret var.

   litaslukū   (1)

71:20
Ki ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz.\

   naslukuhu   (1)

15:12
Biz ona, günaha batmışların gönüllerinde böyle bir yol veririz.

   wasalaka   (1)

20:53
Yeryüzünü size beşik yapan, onda sizin için yollar açan, gökten su indiren O'dur. Biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkardık.

   yasluku   (1)

72:27
Seçtiği bir elçi müstesna. Çünkü O, resulünün önünden ve arkasından gözetleyiciler yürütür.

   yasluk'hu   (1)

72:17
Ki onları, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...