←Prev   Ayah al-Hajj (The Pilgrimage) 22:18   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
olmaz mı, olmadı mı
e lem
gördün
tera
muhakkak
enne
Allah
allâhe
secde ederler, ediyorlar
yescudu
onun için
lehu
kim, kimse
men
içinde
semalar, gökler
es semâvâti
ve kim
ve men
içinde
yeryüzünde
el ardı
ve güneş
ve eş şemsu
ve ay
ve el kameru
ve yıldızlar
ve en nucûmu
ve dağlar
ve el cibâlu
ve ağaçlar
ve eş şeceru
ve (yürüyen) hayvanlar
ve ed devabbu
ve çoğu
ve kesîrun
dan
mina
insanlar(dan)
en nâsi
ve çoğu
ve kesîrun
haketti, hak oldu
hakka
onların üzerine
aleyhi
azap
el azâbu
ve kim, kimse
ve men
zayıf düşürür (alçaltır) (zayıf düşürdü)
yuhini
Allah
llâhu
böylece yoktur
fe mâ
onun için
lehu
den
min
ikram edenler(den), bir ikram eden
mukrimin
muhakkak ki
inne
Allah
allâhe
yapar
yef’alu
şeyi
dilediği kimseye
yeşâu
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı