←Prev   Nun-Cim-Mim  Next→ 

ن ج م
Nun-Cim-Mim
Kökün genel değeri.
yıldız , yıldızlar , yıldızlar , yıldızlarda, yıldızlara , ve yıldız(lar) , yıldıza andolsun , ve yıldızlar , ve yıldızlar , ve yıldız ile
   al-najmu   (1)

86:3
Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.

   l-nujūma   (1)

6:97
Karanın ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulmanız için yıldızları hizmetinize veren O'dur! Bilgiden nasipli bir topluluk için ayetleri gerçekten ayrıntılı kılmışızdır.

   l-nujūmu   (1)

77:8
Yıldızlar silinip süpürüldüğünde,

81:2
Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,

   l-nujūmi   (2)

52:49
Gecenin bir bölümünde ve yıldızların ardından da O'nu tespih et!

56:75
İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.

37:88
Bu arada İbrahim yıldızlara bir göz attı,

   wal-najmu   (1)

55:6
Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar.

   wal-najmi   (1)

53:1
Yemin olsun inip çıktığı zaman yıldıza/fışkırıp çıktığı zaman çimene/süzülüp aktığı zaman Ülker Yıldızı'na/aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene,

   wal-nujūma   (1)

7:54
Rabbiniz o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmış, sonra da arş üzerinde egemenlik kurmuştur. Geceyi gündüze bürüyüp örter. O bunu, bu da onu aralıksız ve titiz bir biçimde kovalar durur. Güneş, Ay, yıldızlar O'nun emrine boyun eğmiş. Gözünüzü açın; yaratış da O'nundur, emir veriş de/yaratış da O'nun içindir, emir veriş de. Âlemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir.

   wal-nujūmu   (1)

16:12
Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar da O'nun emriyle bir hizmete boyun eğmiştir. Bütün bunlarda, aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ibretler vardır.

22:18
Görmedin mi göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah'a secde ediyor. Birçoğunun da üzerine azap hak olmuştur. Allah'ın hakir kıldığına ikramda bulunan olmaz. Allah, dilediğini yapar.

   wabil-najmi   (1)

16:16
Ve nice işaretler! Yıldızla da onlar, yol ve yön doğrulturlar.

Teşekkür ederim:
IslamAwakened
bu kök sayfaları mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyor.
Çalışmadan formüle etmek için ilham aldık...