←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:235   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
ve yoktur
ve lâ
günah
cunâhe
sizin üzerinize, size
aleykum
hakkında
fîmâ
ima ettiniz
arradtum
onu
bi-hi
den
min
evlenme teklif etmek(den)
hitbeti
kadın(lar)
en nisâi
veya
ev
örttünüz, gizlediniz
eknentum
içinde, … de
sizin nefsleriniz, kendiniz
enfusi-kum
bildi
alime
Allah
allâhu
sizin ….. olduğunuzu
enne-kum
onları zikredeceğinizi, hatırlayacağınızı
se tezkurûne-hunne
ve lâkin, fakat
ve lâkin
yok, değil
onlarla vaadleşmeyin, sözleşmeyin
tuvâıdû-hunne
sır olarak, gizlice
sirran
ancak, den başka, hariç
illâ
için
en
söylemeniz
tekûlû
bir söz
kavlen
marufla, örf ve adete uygun olarak
ma’rûfen
ve değil
ve lâ
azmetmek
ta’zimû
akid, anlaşma
ukdeten
nikâh
en nikâhı
oluncaya kadar
hattâ
ulaşır, tamamlanır
yebluga
kitap (kitapta yazılı olan)
el kitâbu
onun eceli, onun süresi
ecele-hu
ve biliniz
va’lemû
….. olduğunu
enne
Allah’ın
allâhe
bilir
ya’lemu
şeyi
içinde, … de
sizin nefsleriniz, kendiniz
enfusi-kum
artık ondan sakının
fe ahzerû-hu
ve biliniz
va’lemû
….. olduğunu
enne
Allah’ın
allâhe
gafûr, mağfiret eden
gafûrun
halim, yumuşak, sakin, ceza vermekte acele etmeyen
halîmun
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı