←Prev   Ayah al-Baqarah (The Cow) 2:236   Next→ 
Arapça
dinlemek için tıklayın
Fark ettiniz mi?

 IslamAwakened'da ARAMA yapabilirsiniz: 

Türkçe
Çevriyazım
Arapça
(dinlemek için tıklayın)
Kök/Referans
yok, değil
günah
cunâhâ
sizin üzerinize, size
aleykum
eğer
in
boşarsanız
tallaktumu
kadın(lar)
en nisâe
henüz kendilerine
yok, değil
lem
dokunmak
temessû-hunne
veya
ev
takdirettiniz, tayin ettiniz(farz kıldınız)
tefridû
onlar için, onlara
lehunne
takdir edilen (farz kılınan) miktar, mehir
farîdâten
ve onları metelandırın, faydalandırın
ve mettiû-hunne
üzerine
alâ
eli geniş olan (zengin olana)
el mûsiı
muktedir olduğu (kendi kudreti) kadar
kaderu-hu
ve üzerine
ve alâ
dar geçimli olan (fakir olana)
el muktiri
muktedir olduğu (kendi kudreti) kadar
kaderu-hu
meta, mal, fayda
metâan
marufla, örf ve adete uygun olarak
bi el ma’rûfi
bir hakk olarak
hakkan
üzerine
alâ
muhsinlerin, muhsinlere
el muhsinîne
sol <== sağ <== Arapça <== oku <== hatırla <==
 ا 
 ʾalif 
 ب 
 bāʾ 
 ت 
 tāʾ 
 ث 
 thāʾ 
 ج 
 ǧīm 
 ح 
 ḥāʾ 
 خ 
 khāʾ 
 د 
 dāl 
 ذ 
 zāl 
 ر 
 rāʾ 
 ز 
 zayn 
 س 
 sīn 
 ش 
 shīn 
 ص 
 ṣād 
 ض 
 ḍād 
 ط 
 ṭāāʾ 
 ظ 
 ẓāāʾ 
 ع 
 ʿayn 
 غ 
 ġayn 
 ف 
 fāʾ 
 ق 
 qāf 
 ك 
 kāf 
 ل 
 lām 
 م 
 mīm 
 ن 
 nūn 
 ﻫ 
 hāʾ 
 و 
 wāw 
 ي 
 yāʾ 
teşekkür ederim:

tarafından sağlanan yazılımla sağlanan tek kelimelik ses Arapça NLP için Arapça

James Ada'nın uyumlu çalışması; araştırması www.organizedQuran.com adresinde bulunabilir. Not: James artık İslami Uyanış Devamlılık Konseyi'nin bir üyesidir.

Dr. Shehnaz Sheikh ve Bayan Kausar Khatri'nin çalışmaları; çalışmanız burada Kuran Arapçası öğrenimini kolaylaştırmak için mükemmel Kuran'ın birebir çevirisi

Şeyh Abdul Karim Parekh'in Kolay Kuran Sözlüğü

Ve tabii ki Lane'in sözlüğü: Arapça-İngilizce Sözlük: Edward William Lane'in En İyi ve Kapsamlı Doğu Kaynaklarına Dayalı